Bouwbedrijf van der Veer ontwerpt en bouwt ligboxenstallen, veestallingen en bedrijfsloodsen  volgens het in eigen huis ontworpen ECO-snelbouwsysteem

Dit nieuwe bouwconcept in de stallenbouw onderscheidt zich door de snelle bouwtijd en de lage bouwkosten. Door het modulaire bouwsysteem kunnen  prefab bouwelementen in korte tijd opgebouwd worden tot een complete veestalling.

De modulaire prefab betononderdelen zijn in nauwe samenwerking met een producent van betononderdelen  ontwikkeld. De elementen zijn hierbij zodanig ontworpen dat in een korte tijd, en met een beperkt aantal onderdelen een gehele onderbouw geplaatst kan worden zonder aan flexibiliteit in te hoeven boeten.

Uiteraard voldoet dit nieuwe bouwsysteem geheel aan de nieuwste bouwnormen en kan er ook volledig ingespeeld worden op de nieuwe trend van dichte vloeren en centrale mestopslagsystemen ten behoeve van de biogasinstallaties.

Econ stal 2
Econ stal 3
Econ stal 14

Kijk hier voor het
ECO-snelbouw systeem in de praktijk

Econ stal 3 02

 

Stal 2105
Boek-102

ECO Snelbouw

Veerbouwkader_02

Veerbouwkader_03

bouwgarant-aannemers1

Bouwbedrijf vd Veer

Mandewijk 3
9243 JW Bakkeveen

Tel: 0516 541263
Fax 0516 541303

Lid Bouwend NL
      Bouwgarant